Lokaler att uthyres i Göteborg

Värdet på en avskärmad egendom kan vara högre än på fastigheter och lokaler som står lediga

Rabatten på en avskärmad fastighet är inte lika bra om staten tillåter brister bedömningar av långivare mot låntagare. Däremot är rabatten större om egendomen säljs i ett tillstånd som kräver att avskärmning ska ske genom rättssystemet. Slutligen verkar bedömningar vara mer exakta för låga bostadslån, vilket leder till mindre rabatter vid avskärmning. Utestängda fastigheter kan vara lediga under en betydande period innan de kan säljas, eftersom den rättsliga processen för avskärmning löper sin kurs. Du kan hitta många lediga lokaler på den här sajten: https://www.lokalnytt.se/lediga-lokaler/Göteborg. Under denna period ökar långivarens kostnader för att hålla fast vid en avskärmad fastighet, eftersom en egendom som borde ha genererat hypotekslån, genererar ingen.

Många lokaler går att hyra till vettiga priser

I allmänhet säljer avskärmade fastigheter till en betydande rabatt och denna rabatt är större när avskärmning sker tidigt i affären. Rabattens storlek varierar beroende på typ av hus, låntagare och säljtillstånd, lånetyper, tid och platser. Eftersom lokala regeringar, inte den federala regeringen, definierar lagar om avskärmning har variationer i hur länge och hur dyr avskärmningsprocessen är även den en betydande inverkan på rabattens storlek. Varje låntagare som ger en liten utbetalning kan hamna i en negativ kapitalposition även om priserna bara sjunker något vilket ökar sannolikheten för misshållning och förlusternas storlek i jämförelse med vad som är standard. Eftersom standardvärden och förluster är känsliga för handpenningar, särskilt då de blir små eller till och med närmar sig noll, är långivare sannolikt känsliga för noggrannheten i bedömningen av låga bolån. Till exempel tillhandahåller bedömare en mängd olika typer av bedömningar som sträcker sig från fullständiga värderingar, vilket inkluderar en detaljerad inspektion av fastigheten, bostadsbeståndet, grannskapet och tillgängliga jämförbara jämförelser med drive by-värderingar och endast elektroniska bedömningar.

Så bedöms din fastighet eller lokal av de som värderar

Vid mer exakta bedömningstekniker används på finansieringslån och värdet bör vara av karaktär för en avskärmad egendom med mindre insatser. Dessutom kan fastighetsägarens beteende före avskärmning (under ägande) också ha en inverkan på egenskapens värde. Inte alla fastighetsägare är desamma. Vissa kommer mer aggressivt att behålla fastigheten och andra kommer att låta den avskrivas över tiden genom brist på underhåll. Detta kommer att leda till olika priser på bostadspris appreciering och fastighetsvärde. Kravet på en rättslig avskärmningsprocess kan sänka återförsäljningspriset på fastigheten. Är den ledig eller uthyrd under längre tid vilket skulle öka möjligheten att hålla fastigheten under långivarens ägande. Denna effekt är dock förmodligen mindre än effekterna av inlösenrätten, eftersom den nya ägaren av fastigheten åtminstone har en ren titel. Dessutom ger bristerna mer kraft till långivaren och kan därför leda till en snabbare upplösning av avskärmningsprocessen. Detta i sin tur ger mindre tid för att fastigheten ska försämras. Återigen bör denna effekt vara mycket mindre viktig än rätten till inlösen i fråga om huspriser och återhämtning från försäljning. Tidigare forskning har fokuserat på förhållandet mellan hur mycket av det utestående saldot på ett lån är återhämtat och statliga lån.

Lagar kan påverka uppskattningen av din egendom

Statlig nivå avskärmning lagar kan också ha inverkan på uppskattning av avskärmad egendom. Till exempel, om ett lån är utestängt i ett tillstånd som tillåter låntagaren rätten att lösa in egendomen efter att ha betalat avskärmningskostnaderna i upp till ett år efter avskärmningsdatumet ökar rabatten. Emellertid är effekterna av avskärmningslagar olika för varje typ av lag. Om en stat kräver att avskärmningen fortsätter genom rättssystemet minskar rabatten också, men rabatten är mindre i stater som tillåter långivaren att återhämta förluster från andra tillgångar bortom bara bostäder. Sammanfattningsvis påverkar många faktorer värdet av avskärmad egendom. Det enkla faktumet att låntagaren har defaulted indikerar att det i allmänhet kommer att säljas till en betydande rabatt i förhållande till liknande egenskaper. Denna rabatt mildras något om staten tillåter brister bedömningar av långivare mot låntagare. Däremot ökas rabatten om fastigheten säljs i en stat som tillåter statuär rätt till inlösen. Slutligen tenderar utestängda fastigheter att följa rörelsen av huspriserna i området men på ett dämpat sätt. Till exempel, om huspriserna i allmänhet ökar med 100 procent då ökar försäljningspriset på en avskärmad egendom lika mycket.